Kakšna je vloga kadrovikov v procesu zaposlovanja?

Dec 02, 2022
Ko razmišljate o tem, kaj je delo kadrovikov vam najbrž pride na misel le to, da so vezni člen med delodajalcem in potencialnim zaposlenim. Po splošno sprejeti definiciji so kadroviki strokovnjaki za iskanje, privabljanje in analizo kandidatov različnih profilov. Da, to je njihova glavna vloga, ampak ne edina. Poleg tega, da je kadrovik oseba, ki vodi postopek izbire novega zaposlenega v podjetju, opravlja tudi številne druge naloge, pred in po samem postopku zaposlovanja.

Kako je videti proces iskanja idealnega kandidata

Ta proces poteka skozi več stopenj in od kadrovika zahteva, da ima spretno oko za podrobnosti in dobro razume, kaj delodajalec zahteva od bodočega zaposlenega. Hkrati pa tudi razume, kaj kandidat pričakuje od bodočega delodajalca. Ne glede na to, ali kadrovik dela interno ali je del kadrovskega podjetja, kot je Workforce, ki podjetjem pomaga pri iskanju idealnega kandidata, postopek selekcije bolj ali manj vedno poteka na podoben način. 

1. Odpiranje prostega delovnega mesta

Prvi korak na poti do idealnega kandidata je odpiranje prostega delovnega mesta v podjetju. Ko naročnik (družba) ali podjetje, za katerega kadrovik dela, odpre novo delovno mesto, potem je prav on prva oseba, ki jo pokličejo. Kadrovik mora pridobiti čim več koristnih informacij, da bi našel kandidata, ki bo najbolj ustrezal pričakovanjem delodajalca. V pogovoru z delodajalcem ugotovi, za kakšno delovno mesto gre, izkušnje, kompetence in idealne karakteristike kandidata ter pogoje dela, vključno s plačo. Vedno bolj pomembne postajajo tudi vrednote, katere si želi delodajalec, da jih ima novo zaposleni. Informacije zbrane v okviru pogovora so podlaga za pripravo oglasa za prosto delovno mesto.

2. Objava oglasa za prosto delovno mesto

Kadroviki zaposlitveni oglas objavijo na svoji spletni strani, večinoma pa tudi na spletnih mestih za iskanje zaposlitve, kot so portal Mojedelo, Optius ipd. Pogosto objavijo oglas tudi na različnih družbenih omrežjih, med njimi Facebook, Instagram in LinkedIn. Na njih se kadroviki poslužujejo tudi oglaševanja, vse z namenom, da oglas doseže čim več potencialnih kandidatov. Zadnji korak v tej fazi je kontaktiranje kandidatov s telefonskimi klici ali z direktnimi sporočili s pomočjo elektronskih medijev. Kadroviki bodo v svoji mreži kontaktov poiskali ustrezne profile ali pa s pomočjo določenih iskalnih kriterijev poiskali nove ljudi, ki bi lahko bili primerni za dotično delovno mesto. 

3. Iskanje najboljšega kandidata

Po objavi oglasa se začne faza zbiranja prijav in iskanje primernih kandidatov. Število prijav na oglas je odvisno od večih faktorjev, odvisno od industrije in profila, ki se ga išče. Veliko je odvisno tudi od situacije na trgu dela, števila iskalcev zaposlitve na trgu, ali depozitarnosti poklica. V zadnjih letih je izredno težko najti osebe s posebnimi znanji, kot so razvojniki programske opreme, viličaristi, prodajni predstavniki, operaterji v proizvodnji, ... Večinoma pa je prijav zelo veliko in ker kadrovske agencije sodelujejo z mnogimi naročniki, delo kadrovika v agenciji zahteva sistematičnost in učinkovitost, ko poteka prvi krog izbora. 

Kadrovik mora preučiti življenjepis in ugotoviti, ali obstaja ujemanje med tem, kar delodajalec išče in kandidatom. To morajo narediti v manj kot 20 sekundah v prvem pregledu življenjepisa. To pa zato, ker natančno vedo, kaj iščejo, zato je tudi pomembno, da kandidat vključi v življenjepis besedne zveze, ki so se pojavile v oglasu.

Ko kadrovik opravi primarni pregled življenjepisa, se premakne na kontaktiranje kandidatov, s katerimi se dogovori za prvi razgovor. Prvi kontakt je tudi odlična priložnost, da o kandidatu izve nekaj dodatnih informacij, ki niso navedene v življenjepisu. Pomembno je, da na tem pogovori kandidat pusti dober prvi vtis, s katerim poleg informacij o sebi in svojem delu pokaže tudi svoje komunikacijske veščine in se predstavi, kot oseba. 

Pred kadroviki ste lahko sproščeni, saj so tam zato, da poiščejo najboljšega kandidata, pa tudi zato, da se vam pomagajo predstaviti na najboljši način. Iskanje idealnega kandidata za določeno delovno mesto zahteva veliko veščin, najpomembnejša, ki jo mora kadrovik imeti, pa je poslušanje. 

Kadrovik mora pozorno poslušati, kaj mu kandidat pove in slišati, kakšne so njegove potrebe. Prav tako mora razumeti, kaj kandidat išče v svoji naslednji službi, kakšna raven bonusov in zaslužka ga lahko zadovoljita. Če na vlogo kadrovika pogledamo tako, potem zlahka razumemo, da je prijatelj kandidata v procesu iskanja zaposlitve in da mu je lahko v veliko pomoč. 

Kadrovik mora poleg razumevanja kandidata tudi znati postavljati prava vprašanja. Na ta način bo lahko iz kandidata potegnil najboljše ali zaznal lastnosti, ki niso zaželene za določeno delovno mesto. 

4. Predstavitev kandidata delodajalcu in faza razgovora

Kadroviki naredijo ožji izbor kandidatov in skupaj z delodajalcem pregledajo njihove življenjepise. Cilj je ugotoviti, kateri kandidati imajo, poleg veščin, ki so navedene v oglasu, tudi t.i. „mehke“ veščine in vrednote, ki jih želi podjetje. Nato naredijo seznam kandidatov za razgovor z odgovorno osebo v podjetju. Če bosta kandidatov življenjepis, prvi stik s kadrovikom in dober razgovor na predstavnika podjetja naredila dober vtis, ga bo to zagotovo uvrstilo v naslednji krog ali končno ponudbo za zaposlitev. 

V fazi razgovora kadroviki in delodajalci skupaj sodelujejo pri ocenjevanju kandidatov. Naloga kadrovika je zbiranje povratnih informacij z obeh strani. Prav tako bo dober kadrovik kandidatom jasno in podrobno razložil, zakaj so prišli ali niso prišli do zadnje faze razgovorov. 

5. Ponudba za delo

Naloga kadrovika je, da vodi zaposlitveni postopek do konca. V primeru kadrovanja s posredovanjem agencije, se lahko podjetja odločijo tudi, da prevzamejo delno ali celotno določene faze postopka, najpogosteje tisti del, ki se nanaša na ponudbo za delo in podpis pogodbe. Kadrovik bo skušal zagotoviti, da sta zadovoljna tako delodajalec kot kandidat. Isklacem zaposlitve svetujemo, da pri pogajanjih o pogojih in plači poiščejo pomoč pri kadroviku, katerega interes je, da obema stranema predlaga rešitev v obojestransko zadovoljstvo. 

6. Poskusno delo novega zaposlenega

Večina podjetij se s kandidati ob zaposlitvi dogovori za obdobje, ki je namenjeno preizkušnji ustreznosti kandidata. Kadroviki podjetja so tisti, ki pomagajo novemu zaposlenemu, da se le-ta čim prej vklopi v novo delovno okolje. Če se med poskusnim obdobjem pojavi težava, se lahko zaposleni in delodajalec obrneta na kadrovika, ki predlaga rešitev. Njegovo vlogo je treba razumeti kot vlogo posrednika, ker je tam zato, da obe strani najdeta kompromis in rešita manjše težave, če do njih pride. 

Stopite v stik z nami
NAZAJ NA BLOG